1 намерен резултат

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
средно образование 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 7 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

средно образование