10 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2020-2021 г. в област Mонтана

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности за прием в VIII клас за учебната 2020-2021 г. в област Mонтана

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен