6 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2019-2020 г.

Списък на училищата и детските градини в област Монтана за учебната 2019-2020 г.

одобрен