6 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове

култура
одобрен

Регистър на общинските детски градини за 2018

Регистър на общинските детски градини за 2018

образование
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

култура
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти

култура
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

образование