1 намерен резултат

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
избрани етикети:
образование 
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 8 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ СЛЕД 8 КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

образование