4 намерени резултата

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на детски градини и училища на територията на Община "Родопи"

Списък на детски градини и училища

детски градини училища
одобрен

Списък на детски градини и училища на територията на Община "Родопи"

Списък на детски градини и училища

детски градини училища
одобрен

Регистър на спортните клубове при Община Родопи

Регистър на спортните клубове при Община Родопи

спортни клубове
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община "Родопи"

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община "Родопи" - 2019г.

вероизповедания