6 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на училищата в Община Доспат

училища
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Доспат

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Доспат

туризъм