2 намерени резултати

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост за Община Айтос

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост за Община Айтос

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Айтос

водовземане заустване регистър