5 намерени резултата

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за паша 2018г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от закона за защитените територии за 2018 г.

паша на домашни животни 2018
одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

околна среда
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина за 2016 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от Закона за защитените територии за 2016 г.

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за паша за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от закона за защитените територии за 2017 г.

околна среда
одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк Пирин, съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин, съгласно чл.50, т.5 от Закона за защитените територии

списък разрешителни за паша