37 намерени резултата

одобрен

Национален регистър на транспортните средства за превоз на СЖП и продукти

Регистъра съдържа информация за регистрираните транспортни средства за превоз на странични животински продукти и продукти, получени от тях на територията на Република България, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

храни