22 намерени резултати

одобрен

Регистър язовири на територията на Община Борово

Регистър язовири на територията на Община Борово

регистър на язовирите
одобрен

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРИ ОБЩИНА БОРОВО

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРИ ОБЩИНА БОРОВО

Регистър на детските градини и училища
одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ ПРИ ОБЩИНА БОРОВО

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ ПРИ ОБЩИНА БОРОВО

специализирани институции и социални услуги