6 намерени резултати

избрани теми:
Образование, култура и спорт 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията
одобрен

Регистър на общинските детски градини за 2018

Регистър на общинските детски градини за 2018

образование
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

култура
одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове

култура
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти

култура
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

образование