5 намерени резултати

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

екология
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

образование