63 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

одобрен

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

Регистър на категоризираните заведения за хранене и нощувки

икономика
одобрен

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

Регистър на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“

икономика
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

строителство
одобрен

Регистър на общинските детски градини за 2018

Регистър на общинските детски градини за 2018

образование
одобрен

Регистър предприятия-2018г.

Регистър предприятия-2018г.

икономика