5 намерени резултата

одобрен

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

одобрен

РЕГИСТЪР на военните паметници и паметни плочи в Област Бургас

РЕГИСТЪР на военните паметници и паметни плочи в Област Бургас

областна администрация
одобрен

Списък на язовирите на територията на Област Бургас

Списък на язовирите на територията на Област Бургас

област Бургас областна администрация