5 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

държавни имоти Ловешка област
одобрен

Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч

Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч

Областна администрация Ловеч проекти
одобрен

Регистър на военните паметници в Област Ловеч

Регистър на военните паметници в Област Ловеч

война герои загинали монумент област Ловеч паметна плоча паметници регистър
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Областна администрация Ловеч

Регистър на областните комисии и съвети на Областна администрация Ловеч

Областен управител Ловеч област Ловеч Областна администрация Ловеч областни комисии областни съвети
одобрен

Регистър на устройствените планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

устройствените планове