7 намерени резултата

одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

одобрен

Регистър на издадени разрешение за строеж

Регистър на издадени разрешение за строеж

одобрен

Регистър на язовирите на територията на Област Сливен

Регистър на язовирите на територията на Област Сливен

област регистър Сливен язовири
одобрен

Областна транспортна схема на Област Сливен

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на Област Сливен. Разписания на междуселищните автобусни линии, разделени по общини.

автобус маршрут разписание Сливен схема траснпорт
одобрен