4 намерени резултата

одобрен

Регистър на имоти държавна собственост

Регисър на имоти държавна собственост на територията на област Търговище.

одобрен

Регистър съвети и комисии

Регистър на съветите и комисиите създадени към областна администрация - Търговище.

Областна администрация Търговище
одобрен

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на дадените разрешения за строеж от областна администрация Търговище.

Областна администрация Търеговище
одобрен