19 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

регистър
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

услуга
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

строителство
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

услуга
одобрен

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

услуга