27 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

действащи договори
одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ

проекти
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

строителство
одобрен

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

земеделие