13 намерени резултата

одобрен

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Дунавски район"

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър,типове подземни води,подземни водни обекти, общини.