7 намерени резултата

одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - област Велико Търново

с данни от 01.01.2016 г.

област Велико Търново Регистър на дейността на областните комисии и съвети
одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения - област Велико Търново

област Велико Търново, актуален към 15.09.2017 г.

област Велико Търново устройствени планове
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж - област Велико Търново

актуален към 15.09.2017 г.

област Велико Търново разрешения за строеж
одобрен

Областна транспортна схема на област Велико Търново

Областна транспортна схема на област Велико Търново

област Велико Търново транспортна схема
одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Велико Търново

Регистър на имотите държавна собственост

област Велико Търново Регистър на имотите с държавна собственост
одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Велико Търново

Регистър на язовирите на територията на област Велико Търново, актуален за 2016 г.

област Велико Търново регистър на язовирите