1 намерен резултат

одобрен

Средно годишно рентно плащане за област Враца 2019-2020 година

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответните землища по общини за стопанска 2019-2020 година, изразено в лева на декар.

годишно одз плащане рентно средно РМС 214/2016 Враца
 

Моля изчакайте