22 намерени резултати

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА АРДИНО

одобрен

Списък на учебните заведения в община Ардино

Списък на учебните заведения в община Ардино

одобрен

регистър на търговските обекти

регистър на търговските обекти

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

одобрен

регистър на спортните клубове

регистър на спортните клубове

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост