8 намерени резултати

одобрен

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на община Бойница за 2017 г.

Представлява отчет на бюджета по сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Бойница за 2017 г.

одобрен

Регистър на язовирите в община Бойница

Представлява описание на техническите данни на язовир Нишор в община Бойница.

одобрен
одобрен