14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на училищата и детската градина в община Бойница.

Представлява списък на училищата и детската градина в община Бойница.

одобрен

Списък на недвижимите културни ценности в община Бойница.

Списък на недвижимите културни ценности, намиращи се на територията на община Бойница, област Видин

одобрен

Регистър на язовирите в община Бойница

Представлява описание на техническите данни на язовир Нишор в община Бойница.

одобрен

Регистър на протоколи от Експертен съвет в община Бойница.

Описва темите от проведените експертни съвети по устройство на територията в община Бойница.