14 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране в община Чипровци

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Чипровци

карти за паркиране
одобрен

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти на територията на община Чипровци

търговски обекти в община Чипровци
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Чипровци

Регистър на военните паметници на територията на община Чипровци

военни паметници
одобрен

Регистър на имоти частна общинска собственост Чипровци

Регистър на имоти частна общинска собственост на община Чипровци

общинска собственост
одобрен

Регистър на имоти публична общинска собственост Чипровци

Регистър на имоти публична общинска собственост на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2016 - 2021 г.

Регистър на сключени договори за наем на земеделски земи на община Чипровци за периода 2016 - 2021 г.

общинска собственост