3 намерени резултата

одобрен

Регистър на общинската собственост

актове за общинска собственост общинска собственост
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

категоризация категоризирани туристически обекти
одобрен