7 намерени резултата

одобрен

Главен регистър на частна общинска собственост

Главен регистър на частна общинска собственост

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване