85 намерени резултати

одобрен

Училища и детски градини в Община град Добрич

Списък на училищата и детските градини в Община град Добрич, м. септември 2017 г.

детски градини Добрич училища Добрич
одобрен

Технически паспорти на строежи август 2016 - август 2017

Регистър на внесените в Община град Добрич Технически паспорти на строежи за периода 01.08.2016 - 25.08.2017 г.

община Добрич строежи технически паспорти
одобрен
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списъкът съдържа издадените актове в изпълнение на правомощията на Община град Добрич и решенията на Общински съвет град Добрич

общи административни актове
одобрен

Списък на здравните заведения в Добрич

Здравните заведения в Община град Добрич

здравни заведения
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич за 2020 г.

Списъкът е Приложение №11 към Бюджет 2020, приет с Решение 4-9 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

второстепенни разпоредители с бюджет община Добрич 2020 г.