23 намерени резултата

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци- община Невестино

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци - община Невестино

битови отпадъци
одобрен

Регистър за заповеди, даваща разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - община Невестино

Регистър за заповеди, даваща разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - община Невестино

регистър за заповеди даваща разрешение за изработване на ПУП И ИПУП
одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" - община Невестино

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" - община Невестино

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Невестино

Регистър на военните паметници на територията на община Невестино

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино

Регистър
на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Невестино
одобрен

Регистър на даренията - Община Невестино

Регистър на даренията - Община Невестино