23 намерени резултата

одобрен

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

одобрен

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 31.05.2019

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 31.05.2019

одобрен

Регистър общинска собственост - община Невестино

Регистър общинска собственост - община Невестино

общинска собственост
одобрен

Регистър на язовирите - община Невестино

Регистър на язовирите - община Невестино

регистър на язовирите
одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино