23 намерени резултата

одобрен

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 31.05.2019

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 31.05.2019

одобрен

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

одобрен

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Невестино

одобрен

Регистър на даренията - Община Невестино

Регистър на даренията - Община Невестино