23 намерени резултати

одобрен

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 30.06.2020

Сборен касов отчет за изпълнение бюджета на община "Невестино" към 30.06.2020

одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета - община Невестино

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета - община Невестино

Публичен регистър на озеленените площи
одобрен

Регистър за заповеди, даваща разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - община Невестино

Регистър за заповеди, даваща разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - община Невестино

регистър за заповеди даваща разрешение за изработване на ПУП И ИПУП
одобрен

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

одобрен

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

Регистър на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на Община Невестино

одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино