66 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена към 01.03.2019 г.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на Заявленията за достъп на информация за 2018 г.

Регистър на Заявленията за достъп на информация за 2018 г.

одобрен

Списък на издадените общи административни актове за 2018 г

Списък на издадените общи административни актове за 2018 г

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2013-2014

одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем към 01.03.2019 г.

одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.