56 намерени резултата

одобрен

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

одобрен

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

одобрен
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия на Община Панагюрище