44 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

екология
одобрен

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ

Регистър на домашните любимци

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Регистър за издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Търговски дружества с общинско участие

икономика
одобрен

Детски ясли

Детски ясли в Община Плевен