46 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево

Регистър на издадените карти за паркиране за хора с трайни увреждания - Община Раднево

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Радневоо

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии през 2018г. на Община Раднево

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци 2018г.

одобрен

Регистър на даренията в Община Раднево за 2018г.

Регистър на даренията в Община Раднево за 2018г.

одобрен

Регистър на издадени актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадени актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП