60 намерени резултата

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2018 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2018 г.

одобрен

Регистър на получените даренията към Община Сърница за 2018 г.

Регистър на получените даренията към Община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

одобрен

Категоризация на туристически обекти на територията на Община Сърница за 2018 г.

Категоризация на туристически обекти на територията на Община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница за 2018 г.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница актуален към 31.12.2018 г.