13 намерени резултата

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Сатовча

върнати от областния управител решения
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Сатовча

категоризирани туристически обекти
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Сатовча

детски градини и обслужващи звена
одобрен

Регистър на спортните клубове в

Регистър на спортните клубове в Община Сатовча

спортни клубове