52 намерени резултата

одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост за 2018 год.

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост - 2018 год.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост-2018год.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост-2018год.