33 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2017 г.

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада