10 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни кучета в община Земен

домашни кучета
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в община Земен.

търговски обекти
одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на отдадените под наем пасища и ливади от ОПФ на община Земен

мери пасища
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Категоризирани туристически обекти в община Земен.

туристически обекти
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Земен.

детска градина училище
одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Земен.

Кафе - аперитив ресторант