9 намерени резултати

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър на домашни кучета в община Земен

домашни кучета
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в община Земен.

търговски обекти
одобрен

Разпределение на пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на отдадените под наем пасища и ливади от ОПФ на община Земен

мери пасища
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Категоризирани туристически обекти в община Земен.

туристически обекти
одобрен

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър на "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" в община Земен.

Кафе - аперитив ресторант
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Обществени поръчки.

обществени поръчки