37 намерени резултати

одобрен

Регистър на озеленените площи

Регистър на озеленените площи

одобрен

Регистър вероизповедания

Регистър на местните вероизповедания в община Земен

одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговски обекти в община Земен

Регистър за ненормирано работно време на търговски обекти .

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в община Земен

одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация в община Земен

приватизация
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерална вода