1 намерен резултат

избрани етикети:
таксиметров превоз 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Издадени разрешителни за таксиметров превоз на пътници.

таксиметров превоз