2 намерени резултати

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Габрово земеделска, горска техника и машини за земни работи.

техника
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в област Габрово за предходната година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане за земеделските земи за всяко землище от общините в област Габрово за предходната година.