28 намерени резултата

одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2018-2019

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2018/2019 в левове на декар.

одобрен

Земеделска техника Ловеч към 31.08.2019г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.08.2019 г.

одобрен

Земеделска техника Ловеч към 31.07.2019г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.07.2019 г.

одобрен

Земеделска техника Ловеч към 30.06.2019г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.06.2019 г.