3 намерени резултата

одобрен

Средната стойност на рентните вноски на земеделски земи

Списък на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2017 година, за землищата и общините на територията на област Перник

земеделие
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар за землищата в област Перник

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи за землищата на област Перник за стопанска 2015 - 2016 г., изразено в лева на декар

земеделие
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016 г.

Информация за броя на регистрираната на територита на ОДЗ - Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31 юни 2016 г

земеделие