2 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
землища  2017-2018 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища от общините в област Шумен за предходната година

Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска година

землища одз средно годишно рентно плащане шумен РМС 214/2016 2019-2020 2018-2019
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Шумен

Средното годишно рентно плащане по землища за област Шумен

2014-2015 2015-2016 2016-2017 землища средно годишно рентно плащане 2017-2018
 

Моля изчакайте