2 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
средно годишно рентно плащане 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Шумен

Средното годишно рентно плащане по землища за област Шумен

2014-2015 2015-2016 2016-2017 землища средно годишно рентно плащане 2017-2018
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища от общините в област Шумен за предходната година

Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска година

землища одз средно годишно рентно плащане шумен РМС 214/2016 2019-2020 2018-2019
 

Моля изчакайте