1 намерен резултат

одобрен

Yearly-applications-2016

Брой подадени молби за международна закрила в Република България за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.