4 намерени резултата

одобрен

Регистър на производствените марки.

Регистър на производствените марки на територията на Регионална дирекция по горите - гр. Русе.

одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии до 31.12.2018 г..

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2018 г.

горски територии площ до 50 дка преписки промяна
одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии.

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Русе.

одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми.

Регистър на одобрените горскостопански програми в РДГ- гр.Русе за 2016 г.